Flere Farger Steinkjer er et kulturprosjekt i Steinkjer Kommune, hvor flere ulike aktører samarbeider og bidrar. Både Steinkjer Skole (6. og 7.trinn) og Steinkjer Ungdomsskole har en rekke elever som deltar i prosjektet, og prosjektet er en integrert del av skolehverdagen. Rent konkret betyr det at dersom noen elever i en periode deltar i Flere Farger Steinkjer og ikke har ordinær undervisning i andre fag i disse prosjekttimene, får de (selvsagt) IKKE fravær for dette. Flere Farger Steinkjer er en integrert del av den helhetlige undervisningen ved Steinkjer Skole og Steinkjer Ungdomsskole.

Flere Farger Steinkjer bygger på en ressursorientert og inkluderende tankegang, spesielt i forhold til barn og unge som kommer til Norge fra andre land: Alle har med seg noen strofer fra en sang eller en liten melodi som minner dem om noe fint. Alle har med seg selv og sin stemme. Og det er nettopp dette som utgjør det verdifulle grunnstoffet i Flere Farger: Summen av stemmer og toner og bevegelser som ikke var her før nettopp disse barna kom. Barna bringer med seg skjulte skatter de selv kanskje ikke helt vet om, men som gjennom den kunstneriske bearbeidelsen ble til en forestilling høsten 2021, en forestilling som smidig brøt ned uuttalte forestillinger om forskjellighet. Det er ikke OSS og DEM – det er VI.

Flere Farger 4.jpg

 

Sosial anerkjennelse er kanskje den viktigste ressursen for at barn og unge, både dem som er født i Norge og de som har innvandrerbakgrunn, skal kunne vokse seg sterke og trygge. Men sosial anerkjennelse er ikke noe man bare kan skaffe seg selv, det er noe vi alle må være villige til å gi dem. Flere Farger Steinkjer er et unikt møte der denne overføringen av fellesskapsfølelse og anerkjennelse kan skje. Kunsten gir nemlig i seg selv unike muligheter fordi den er ressurssøkende i sitt vesen; kunsten spør “Hva har du?”, og ikke “Hva mangler du?”. På denne måten kan et kunstprosjekt få positive sosiale konsekvenser. Derfor er kunstlivet en arena der man kan fjerne offerroller og skape likeverd, noe som er en forutsetning for alle gode samliv. Det er dette som er målet med Flere Farger Steinkjer.

Forestillingen settes opp årlig i samarbeid med Hilmarfestivalen.

HER ser du reklamefilmen for forestillingen i 2021.

 

HER kan du se hele forestillingen fra høsten 2021