Elevavgift undervisning kr. 3 920,- pr. år / kr. 1 960,- pr. semester. I tillegg kommer kr. 100,- pr. elev pr. år / kr. 50 pr. elev pr. semester til noter o.a. utstyr.
Fra august; søskenmoderasjon etter samme modell som barnehage; 30% for barn nr 2, 50% moderasjon for øvrige barn.

Elevavgiften faktureres 2 ganger pr år, en faktura i høstsemesteret og en i vårsemesteret.
Betaling for elevplassen blir ikke refundert unntatt ved sykdom over 4 uker, flytting eller andre spesielle forhold som blir vurdert etter søknad.

Vi leier også ut noen instrument for kr 250,- pr semester. Det er kommunestyret som fastsetter elevavgiften.

Det er mulig å søke om friplass i kulturskolen. Kontakt NAV for mer informasjon.