Hva koster det å gå i kulturskolen?

Elevavgift undervisning kr. 3 920,- pr. år / kr. 1 960,- pr. semester. I tillegg kommer kr. 100,- pr. elev pr. år / kr. 50 pr. elev pr. semester til noter o.a. utstyr.
Fra august; søskenmoderasjon etter samme modell som barnehage; 30% for barn nr 2, 50% moderasjon for øvrige barn. Elevavgiften faktureres 2 ganger pr år, en faktura i høstsemesteret og en i vårsemesteret.
Betaling for elevplassen blir ikke refundert unntatt ved sykdom over 4 uker, flytting eller andre spesielle forhold som blir vurdert etter søknad.

Vi leier også ut noen instrument for kr 250,- pr semester. Det er kommunestyret som fastsetter elevavgiften.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår hovedsaklig i våre lokaler i Steinkjer samfunnshus. Noe undervisning for de yngste elevene er lagt til grunnskolene i kommunen. Timene foregår ukentlig i skoleåret, men kan også i perioder omorganiseres opp mot prosjekt og forestillinger.

Når foregår undervisningen?

Undervisningen foregår ukentlig i hovedsak på ettermiddag og kveld. Kulturskolen følger samme skolerute som grunnskolen (fri i høstferie, vinterferie osv) - evt unntak blir gitt nærmere beskjed om. I enkelte uker kan undervisningen komprimeres mot prosjekt og forestillinger. Merk at planleggingsdager kan variere fra skole til skole.

Må vi ha eget instrument?

Alle elever som går på musikkfag bør kunne øve hjemme. Kulturskolen leier ut musikkinstrumenter som: Fiolin, Cello, Kontrabass, Tverrfløyte, Horn. Pris kr. 250 pr semester (halvår). Øvrige blåseinstrumenter lånes ut fra skolekorpsene til medlemmer i skolekorps.

Hvem kan begynne i kulturskolen?

Kulturskolen er tilbud til barn og unge i Steinkjer kommune til de er ferdige med videregående skole. Vi har noen tilbud til barn i førskolealder. Når dere klikker dere inn på de forskjellige fagene (tilbudene) vil dere lese litt om hvor gamle elevene bør være når de begynner.

Nye elever har prøvetid de 2 første oppmøtene. Etter dette er elevplassen bindende for hele semesteret.

Hva er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 15. mai for nye elever og for våre elever som søker på nytt fag. Svar sendes i juni. Søknad til kulturskolen skal gjøres elektronisk via web siden eller på eget skjema. Elevplassen er gyldig til plassen seies opp gjennom vår elevportal Speedadmin LOGG INN eller skriftlig i epost.

Det er mulig å søke hele året. Elever blir da satt på søkerlista. Dersom vi får ledige elevplasser i løpet av skoleåret tar vi inn elever forløpende fra søkerlista.

Hva er utmeldingsfristen?

Vi har 2 utmeldingsfrister:

  • 15. mai med virkning fra skolestart om høsten
  • 15. desember med virkning fra 1. januar.

Nybegynnere har prøvetid de to første gangene. Utmelding gjøres via elevportalen Speedadmin - logg inn 

Svar på mottatt utmelding er deres kvittering.

Hvordan skal vi gi beskjed når en elev vil slutte?

Alle oppsigelser som skjer i løpet av skoleåret bes å gjøres via elevportalen Speedadmin - logg inn. Alternativt send epost til kulturskolen@steinkjer.kommune.no

Dersom eleven ønsker å slutte ved skoleslutt er det nok å gi beskjed om dette ved re-registrering. Det blir sendt ut e-post til alle elever om dette i april med frist 15. mai.

Kan voksne få elevplass?

Alle disipliner har tilbud også for voksne elever dersom det totalt sett er ledig kapasitet. Barn og ungdom blir prioritert ved opptak.  
Vi anbefaler for øvrig voksne som ønsker å dyrke kunsten og musikken som en hobby, om også å søke seg til en av kommunens mange frivillige kor, korps, orkester, teaterlag, kunstforrening m.fl.

Kan en bestille kulturskolen til kunstneriske oppdrag?

Kulturskolen får mange henvendelser fra lag og foreninger, næringsliv og andre som ønsker elever til underholdning ved møter, konferranser etc. Vi gjør dette i utgangspunktet vederlagsfritt, men oppfordrer om at elever belønnes symbolsk med en liten gave som f.eks kinobillett. I de tilfeller vi må stille med lærer som akkompagnatør krever kulturskolen utgifter til dette. Frist for bestilling er senest 14 dager før oppdraget. Bestilling av oppdrag gjør du HER